ısparta çiçekçiler ısparta çiçek siparişleri online olarak web sitemizde

ısparta çiçekçi,ısparta

ısparta 32 çiçekçilik

Isparta Hakkında

Antiocheia; Isparta iline bağlı Yalvaç ilçesinin aşağı yukarı 1 Km. kuzeyinde ve Sultan dağlarının güney yamaçları boyunca uzanan verimli bir arazide kurulmuş, Pisidia bölgesinin başşehridir.
Antiocheia Yalvaç İlçesine 25 km. uzaklıkta Gaziri mevkiinde Hoyran Gölü içerisinde Limenia adası bulunmaktadır. Göl kenarına kadar bir asfalt yolla ulaşılmaktadır. Adanın etrafı slinkarla çevrilidir ve içerisinde artemis adına inşa edilmiş bir tapınak ile diğer yapı artıkları bulunmaktadır. Adanın ilk çağlardan beri iskân gördüğü ve tapınma için önemli bir merkez olduğu anlaşılmaktadır. Atabey ’in 7 km. güneyinde Bayat Köyündedir. Kentin kuruluş tarihi net olarak bilinmemektedir Ancak isminden Seleukoslardan biri tarafından kurulduğu anlaşılmaktadır. Antik kentde yapılan kazılarda Hatıllı Güney Teras, Akropolis doğu kapısı, Doğu Yamacı Kapısı, Merdiven- Tünel- Kuyu sistemi, Podyumlu Yapı, Tiyatro ve Nekropol (Mezarlık alanı) ortaya menfaatilmıştır. Antik yazarlardan Strabon (M.Ö.570) da Pisidia kenti olarak geçer. Yılanlı ovası, Akçaşar Köyü yakınlarındaki bir tepe üzerinde kurulmuştur. Eurymedon (Köprüçay) nehri yakınındadır. Antik şehirte bugün bazı bina temelleri görülebilir. Şehir Helenistik dönemden M. S. 238 yılına kadar sikke basmıştır. Pisidia kentlerinden biridir. Eğirdir sivrisinin arkatarafından Camii Yayla üzerindedir. Şehrin net yeri L. Robert tarafından Bedre Köyünün yukarıyasındaki Yazılıkaya’ da bulunan bir sınır yazıtı ile belirleme edilmiştir. Bu yazılı Prostanna ile Parlais il sınır yazıtı idi. Antik şehirte sınır duvarları ve bazı bina temelleri vardır. Şehrin Akropolis 200 metre yükseklikte kurulmuştur. Sur duvarları içerisinde dikdörtgen biçiminde bir bina vardır. Bu bina bir tapınaktır. Diğer üç bina ise halka ait binalardır. Bizans dönemine ait hiçbir artık yoktur. M. Ö. 1. Yy’ dan itibaren sikke basmaya başlamıştır. Roma kolonisi olarak kurulmuştur. Diğer koloni kentlerinin en küçüğüdür. Bu günkü Barla dadır. Görünürde herhangi bir artıksı yoktur. M.Ö. 1.yy’dan itibaren sikke basmaya başlamıştır. M.Ö. 25 yılında Galatya eyaletine dahil edilen kentin adı “Colonia Julia Augusta Parlais” tir. Kılıç Kasabasının kuzeyinde bulunan kent bugün toprak altındadır. Bu araştırmacılar Baris’ in burada bulunduğunu ileri sürmektedirler. Toprak üzerinde herhangi bir artık yoktur. Şehrin mimarisine ait olduğu sanılan bazı taş bloklar kasabanın çeşitli yerlerinde bulunmaktadır. Yassıören Kasabasında bulunan bir antik şehirtir. Kalıntıları günümüze kadar ulaşmayan antik şehire ait bazı mimari bloklara Senirşehir ilçe merkezinde ve Yassıören Kasabasında rastlanmaktadır Sütçüler İlçesine 12 km. Sığırlık Köyüne 2 km.'dir. Helenistik dönemin en parlak yıllarını yaşamıştır. Büyük İskender’in Güney Anadolu'yu almasından sonra sırayla Seleukoslar, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu ve oradan da Bizans İmparatorluğunun egemenliğine girmiştir. Prof.Dr. William R.Ramsay şehrin para darpedilen bir merkez ve dini yönden bir piskoposluk olduğunu belirtmiştir. Adada' nın bastırdığı paraların bir yüzünde boğa başı (Bukranion) diğer yüzünde geometrik merkezli üç başak (trikles) kabartması bulunmaktadır. Bu kabartma güç simgesidir. Aynı kabartmanın işlendiği bir taş Batık şehirte bulunmaktadır. Kentin bağımsızlığı Romalılar kaldırıldıktan sonra Adada' nın bastırdığı paraların bir yüzüne o dönemin imparatorluğunun başı, diğer yüzüne ise Zeus, Athena veya katiyenn postu sarınmış Herakles başı kabartmaları görülür. Bugün antik şehirte görülen artıklar şunlardır. Kent alanının geometrik ekseninde yer almış, büyük taşlarla döşeli ilk çağ Ana Caddesi, ufak tapınak artıkları ki bu tapınaklar rektangonal (dikdörtgen prizma şekli) çok düzgün kesilmiş, kimine süs çıkıntısı bırakılmış taşlarla yapılmış Agora ve onu çevreleyen yapılar karmaşıki Bouleuterion (şehir yöneticileri toplanma yeri), şehrin su düzenine ait parçalar, Nekropolis, mausoleiom (ev görünüşünde anıtsal mezar) bulunmaktadır. Yenişarbademli ilçesi ovasında , Konya il sınırları içerisinde Gölkaya köyünde yer alır. Beykent Gölü kenarındadır. M.Ö.3.yy.'da kurulmuştur. Stabon'da Frigya kenti, Plolemaios'ta Pisidia kenti olarak geçer. Apollonia Seleukoslar tarafından kurulan bir Seleukos kolonisidir. Şehir M.S 260-268 devrine kadar sikke basmıştır. Şehir geç Roma ve Bizans döneminde önemini korumuştur. Res Gestea'nin Gerekçe Fragmanı bu kentde bulunmuştur. 381'deki kilise kayıtlarına göre adı Sozopolis olarak geçer. Şehir artıkları eski kasaba mevkiinde Akropol ve orada bazı bina temelleri ve mimarî bloklar karşımıza çıkar. 
KiliselerAziz Paul Kilisesi, Aya Payana Kilisesi, Ayastefanos Kilisesi ve Aya Yorgi Kilisesi önemli kiliseleridir. 
İnanç Turizmi 
KervansaraylarYeşilköy sınırları içerisinde, Eğirdir Gölü kenarındadır. Kudret Hanı ya da Gelendost Hanı şeklinde de bilinir. Avlu ve kapalı mekandan oluşmuştur. 21x54 m. ölçülerindedir. Dış duvarları kale duvarı gibidir. Kapalı mekan üzeri tonozla örtülüdür. Avlunun yan kemerlerinde odalar vardır. Kapalı mekana giriş kapısının üzerinde kitabe vardır. Kitabeye göre kervansaray 1223 yılında Mübarüziddin Ertokuş tarafından yaptırılmıştır. 
Eğirdir KervansarayıEğirdir ilçesi yeni mahallede bulunan kervansaray Konya- Antalya yolu üzerindedir. Avlu ve kapalı mekan olmak suretiyle iki kesimden meydana gelmiştir. Kervansaray 1237 yılında yapılmıştır, bugün avluda birkaç yolcu odasının temel izleri kalmıştır. 
YaylalarAksu ilçe merkezine 10 km. mesafede bulunan Sorgun Yaylası ilin en önemli yaylasıdır. Bol su kaynakları bulunan yayla, yazın yöre halkı tarafından son derece ilgi görmektedir. 
Milli ParklarIsparta Milli Parkları Kasnak Meşesi Ormanı Tabiatı Koruma Alanı Isparta Tabiat Anıtları Isparta Tabiat Parkları 
GöllerIsparta İl hudutları içinde olduğu kadar Göller Bölgesi'nin de en önemli göllerinden birisidir. 517 km2 yüzölçümü ile Türkiye'nin 4. büyük gölüdür. Göl iki kısma ayrılmaktadır. Kuzeyde kalan ve daha ufak olan kısmına Hoyran Gölü, güneyde kalan kısmına Eğirdir Gölü adı verilir. Her iki bölüm Hoyran Boğazı ile birbirine bağlanır. Eğirdir İlçesi'nin 30 km. güneyindedir.Bu gölün doğal görünümü çok hoşdir. Çevresi çok zengin bitki örtüsüyle çevrilidir. Yabanî ördekleri ve diğer av hayvanları yaşamaktadır. Bu özelikleri sebebiyle göl ve çevresi Bakanlar Kurulu kararıyla 1970 yılında Milli Park ilân edilmiştir. 
MağaralarIsparta Mağaraları 
Kuş Gözlem AlanıBurdur Gölü Eğirdir Gölü Beykent Gölü 
Sportif AktivitelerIsparta'ya 25 km uzaklıktaki Davraz Dağı bölgenin önemli kayak merkezlerindendir.
Davraz Kayak Merkezi Isparta, Hava sporlarının yapıldığı elverişli alanlara sahiptir.
Yamaç Paraşütü Isparta'da gençlerin faydalanabileceği Orman Bakanlığına ait kamplar mevcuttur. 
Isparta Orman Kampları

Yapay Çiçek

Yapay Çiçek

77,00 ₺ 45,00 ₺
Beyaz Çiçekler

Beyaz Çiçekler

77,00 ₺ 45,00 ₺
Yapay Gerbera

Yapay Gerbera

77,00 ₺ 45,00 ₺
Yapay Zambak

Yapay Zambak

77,00 ₺ 45,00 ₺

siparişleri online olarak web sitemizde

 

ısparta çiçekçi hizmeti veren 32 Çiçekçilik uzun yıllardan beri Isparta'ya çiçek siparişi alan bir çiçekçidir. Çiçekçi ısparta çiçekçileri içinde olup,ısparta mahallelerine çiçek siparişi alır. Gül buketleri, düğünlere çelenk, papatyalar, mevsim çiçeklerinden buketler hazırlar. Sdü ve diğer eğitim kurumlarına çiçek gönderir. Isparta'da  çiçekçi olması sebebiyle yerinde lokal hizmet veren çiçekçidir. Isparta modernevler mahallesi, çünür çiçek hizmetleri, mehmet tönge mahallesi, kyk yurtlarına çiçek teslimatı yapar. Isparta öğrenci yurtlarına çiçek servisi vardır.

Isparta'nın kız öğrenci ve erkek öğrenci yurtlarına çiçek servisi mevcuttur. Sdü kampüsleri, Sabancı kız yurdu ve Murat hüdavendigar yurtlarına çiçek gönderilir.

Çiçek en güzel duyguların ifade şeklidir. Isparta içinde siz de değer verdiklerinize çiçek göndermek isterseniz bunu ısparta çiçekçileriyle gerçekleştirebilirsiniz. Bu anlamda ısparta çiçek siparişleriniz için 32 çiçek doğru adres olacaktır.

Isparta'nın tüm merkezinde ve mahallelerine uygun fiyatlı çiçek gönderimi yapabilirsiniz. Doğum günü çiçekleri, sevgili için, yıl dönümü için, özür dileme için çiçek gönderebilirsiniz. Isparta piri mehmet mahallesi, bağlar mahallesi, otogar, anadolu mahallesi çiçekçi hizmeti verilen mahalleler arasında olup servis imkanı vardır. Sdü tıp fakültesi hastanesi çiçekçi servisi olan bir bölgedir.

Çiçekleriniz büyük bir özenle hazırlanır süslenir ve adresine ısparta çiçekçi alanında hizmet veren firma tarafından teslim edilir. ısparta çiçekçiler, ısparta çiçekçileri, ısparta çiçekçi telefonları

Isparta çiçekçi hizmetleri veren bir kurumuz.Çiçek sevgi ve duyguları en iyi ifade eden bir üründür. Çiçek çeşitleri ve anlamlarıyla sevdikleriniz için benzersiz bir hediye aracıdır.Gül,kazablanka,orkide,gerbera,karanfil gibi çiçek çeşitlerinden oluşan buket,sepet,aranjman modelleri en çok gönderilenler arasındadır. Isparta çiçekçi olarak Isparta merkezde hizmet veren bir firmayız. Çiçek en güzel duyguları ifade etme şeklidir.
      Bizde bunun bilincinde olarak müşterilerimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz.2005 yılında çiçekçilik faaliyetine başlayan firmayız,2014 Nisan ayında yeni ismiyle ve yeni çiçekçi işletmesiyle revizyona girmiştir.Amacımız kaliteli hizmet vermek ve çiçekçilik sektöründeki kalıcığını korumaktır.Isparta çiçek siparişlerinde 9 senedir verdiğimiz hizmetlerde bu güne kadar sıkıntı yaşamadık.Daimi olarak kendimizi yeniledik.Müşterilerimizi temsil ederken onların amaçlarını ve duygularını da taşımaya yardımcı oluyoruz.Isparta'da olan düğünlere çelenk gönderimi ya da Isparta da bulunan sevdiklerinize çiçek gönderiminde sizi temsil ediyoruz.


        Çiçekçi işletmemizde Isparta'ya çiçek çeşitleri arasında orkide,buket,çelenk ve saksı çiçekleri gibi ürün ağımızı geniş tutmaya çalıştık.Özverili çalışmamız ve tecrübeli ekibimizle kaliteli çiçekleri uygun fiyata adresine taşıdık.İnternet sitemizden vereceğiniz siparişlerde online çiçek siparişi verebilirsiniz.Ödemeleri kredi kartınızla güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.Güvenli diyoruz çünkü web sitemizde tamamen bize ait olan SSL sertifikası bulunmaktadır.Ödeme bölümünde başka bir siteye veya başka bir kurum üzerinden ortak bir sayfa değil tamamen kendi serverimizde SSL sertifikalı web sitemizden ödeme yaparsınız.Müşterilerimizin güvenliği için çiçek siparişlerinizde mail order ile çekim almıyoruz.Ticaret kanunları ve T.C.K maddeleri gereğince sadece güvenli ödeme şekillerini kullanıyoruz.Web sitemizden çok rahat bir şekilde karmaşa yaşamadan çiçek siparişi verebilirsiniz.Amacınıza göre çiçek modelini seçebileceğiniz gibi arzularınıza göre özel çiçek modeli de hazırlayabiliriz.32 Çiçekçilik olarak birbirinden güzel canlı ve yapay çiçek çeşitlerimizle online hizmetinizdeyiz. Isparta ilimizin şehir merkezi mahallelerine servislerimiz mevcuttur.Modernevler mahallesine,Anadolu Mahallesi,Piri Mehmet,Iyaşpark ve Isparta Kız Öğrenci Yurtlarına çiçek göndermek için bizleri seçebilirsiniz.
Sizde Isparta'da Çiçekçi arıyorsanız doğru yerdesiniz.


         Isparta'ya çiçek siparişleriniz sistem üzerinden kayda girer ve teslimat aşamsında tarafınıza yine sistem tarafından sms gelir.Isparta çiçek firması olarak her zaman taşıdığımız sorumluluğun bilincindeyiz.Isparta kız erkek öğrenci yurtları, kyk, Murat Hüdavendigar yurdu, ısparta otogar yakını, Barida Otel, Güleş Seçkin Yurtları,modern evler mahallesi, Iyaşpark, zafer mahallesi, ışıkkent, batıkent, binbir evler , halıkent,ayazmana,yedişehitler,sdü çiçekçi, kampüs,fatih mahallesi,zafer,anadolu,sanayi,kutlubey,kafeler caddesi,ted,hızırbey,halife sultan gibi mahallelere çiçek servisimiz vardır.
Çiçek için gönderileriniz için kaliteyi hızlı bir şekilde adresine iletmek için farkımızı yaşayın.Birbirinden güzel yapay çiçek ve kesme çiçeklerin yanı sıra saksı çiçekleri de firmamızda vardır. Çiçek çiçekçiden alınır. Yerinde hizmet veren firma olarak duygularınızı taşıdık taşımaya devam edeceğiz..