ısparta çiçekçiler çiçek siparişi alan ısparta çiçekçi firması, ısparta çiçek siparişleri online olarak web sitemizde

Isparta Hakkında

Antiocheia; Isparta iline bağlı Yalvaç ilçesinin aşağı yukarı 1 Km. kuzeyinde ve Sultan dağlarının güney yamaçları boyunca uzanan verimli bir arazide kurulmuş, Pisidia bölgesinin başşehridir.
Antiocheia Yalvaç İlçesine 25 km. uzaklıkta Gaziri mevkiinde Hoyran Gölü içerisinde Limenia adası bulunmaktadır. Göl kenarına kadar bir asfalt yolla ulaşılmaktadır. Adanın etrafı slinkarla çevrilidir ve içerisinde artemis adına inşa edilmiş bir tapınak ile diğer yapı artıkları bulunmaktadır. Adanın ilk çağlardan beri iskân gördüğü ve tapınma için önemli bir merkez olduğu anlaşılmaktadır. Atabey ’in 7 km. güneyinde Bayat Köyündedir. Kentin kuruluş tarihi net olarak bilinmemektedir Ancak isminden Seleukoslardan biri tarafından kurulduğu anlaşılmaktadır. Antik kentde yapılan kazılarda Hatıllı Güney Teras, Akropolis doğu kapısı, Doğu Yamacı Kapısı, Merdiven- Tünel- Kuyu sistemi, Podyumlu Yapı, Tiyatro ve Nekropol (Mezarlık alanı) ortaya menfaatilmıştır. Antik yazarlardan Strabon (M.Ö.570) da Pisidia kenti olarak geçer. Yılanlı ovası, Akçaşar Köyü yakınlarındaki bir tepe üzerinde kurulmuştur. Eurymedon (Köprüçay) nehri yakınındadır. Antik şehirte bugün bazı bina temelleri görülebilir. Şehir Helenistik dönemden M. S. 238 yılına kadar sikke basmıştır. Pisidia kentlerinden biridir. Eğirdir sivrisinin arkatarafından Camii Yayla üzerindedir. Şehrin net yeri L. Robert tarafından Bedre Köyünün yukarıyasındaki Yazılıkaya’ da bulunan bir sınır yazıtı ile belirleme edilmiştir. Bu yazılı Prostanna ile Parlais il sınır yazıtı idi. Antik şehirte sınır duvarları ve bazı bina temelleri vardır. Şehrin Akropolis 200 metre yükseklikte kurulmuştur. Sur duvarları içerisinde dikdörtgen biçiminde bir bina vardır. Bu bina bir tapınaktır. Diğer üç bina ise halka ait binalardır. Bizans dönemine ait hiçbir artık yoktur. M. Ö. 1. Yy’ dan itibaren sikke basmaya başlamıştır. Roma kolonisi olarak kurulmuştur. Diğer koloni kentlerinin en küçüğüdür. Bu günkü Barla dadır. Görünürde herhangi bir artıksı yoktur. M.Ö. 1.yy’dan itibaren sikke basmaya başlamıştır. M.Ö. 25 yılında Galatya eyaletine dahil edilen kentin adı “Colonia Julia Augusta Parlais” tir. Kılıç Kasabasının kuzeyinde bulunan kent bugün toprak altındadır. Bu araştırmacılar Baris’ in burada bulunduğunu ileri sürmektedirler. Toprak üzerinde herhangi bir artık yoktur. Şehrin mimarisine ait olduğu sanılan bazı taş bloklar kasabanın çeşitli yerlerinde bulunmaktadır. Yassıören Kasabasında bulunan bir antik şehirtir. Kalıntıları günümüze kadar ulaşmayan antik şehire ait bazı mimari bloklara Senirşehir ilçe merkezinde ve Yassıören Kasabasında rastlanmaktadır Sütçüler İlçesine 12 km. Sığırlık Köyüne 2 km.'dir. Helenistik dönemin en parlak yıllarını yaşamıştır. Büyük İskender’in Güney Anadolu'yu almasından sonra sırayla Seleukoslar, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu ve oradan da Bizans İmparatorluğunun egemenliğine girmiştir. Prof.Dr. William R.Ramsay şehrin para darpedilen bir merkez ve dini yönden bir piskoposluk olduğunu belirtmiştir. Adada' nın bastırdığı paraların bir yüzünde boğa başı (Bukranion) diğer yüzünde geometrik merkezli üç başak (trikles) kabartması bulunmaktadır. Bu kabartma güç simgesidir. Aynı kabartmanın işlendiği bir taş Batık şehirte bulunmaktadır. Kentin bağımsızlığı Romalılar kaldırıldıktan sonra Adada' nın bastırdığı paraların bir yüzüne o dönemin imparatorluğunun başı, diğer yüzüne ise Zeus, Athena veya katiyenn postu sarınmış Herakles başı kabartmaları görülür. Bugün antik şehirte görülen artıklar şunlardır. Kent alanının geometrik ekseninde yer almış, büyük taşlarla döşeli ilk çağ Ana Caddesi, ufak tapınak artıkları ki bu tapınaklar rektangonal (dikdörtgen prizma şekli) çok düzgün kesilmiş, kimine süs çıkıntısı bırakılmış taşlarla yapılmış Agora ve onu çevreleyen yapılar karmaşıki Bouleuterion (şehir yöneticileri toplanma yeri), şehrin su düzenine ait parçalar, Nekropolis, mausoleiom (ev görünüşünde anıtsal mezar) bulunmaktadır. Yenişarbademli ilçesi ovasında , Konya il sınırları içerisinde Gölkaya köyünde yer alır. Beykent Gölü kenarındadır. M.Ö.3.yy.'da kurulmuştur. Stabon'da Frigya kenti, Plolemaios'ta Pisidia kenti olarak geçer. Apollonia Seleukoslar tarafından kurulan bir Seleukos kolonisidir. Şehir M.S 260-268 devrine kadar sikke basmıştır. Şehir geç Roma ve Bizans döneminde önemini korumuştur. Res Gestea'nin Gerekçe Fragmanı bu kentde bulunmuştur. 381'deki kilise kayıtlarına göre adı Sozopolis olarak geçer. Şehir artıkları eski kasaba mevkiinde Akropol ve orada bazı bina temelleri ve mimarî bloklar karşımıza çıkar. 
KiliselerAziz Paul Kilisesi, Aya Payana Kilisesi, Ayastefanos Kilisesi ve Aya Yorgi Kilisesi önemli kiliseleridir. 
İnanç Turizmi 
KervansaraylarYeşilköy sınırları içerisinde, Eğirdir Gölü kenarındadır. Kudret Hanı ya da Gelendost Hanı şeklinde de bilinir. Avlu ve kapalı mekandan oluşmuştur. 21x54 m. ölçülerindedir. Dış duvarları kale duvarı gibidir. Kapalı mekan üzeri tonozla örtülüdür. Avlunun yan kemerlerinde odalar vardır. Kapalı mekana giriş kapısının üzerinde kitabe vardır. Kitabeye göre kervansaray 1223 yılında Mübarüziddin Ertokuş tarafından yaptırılmıştır. 
Eğirdir KervansarayıEğirdir ilçesi yeni mahallede bulunan kervansaray Konya- Antalya yolu üzerindedir. Avlu ve kapalı mekan olmak suretiyle iki kesimden meydana gelmiştir. Kervansaray 1237 yılında yapılmıştır, bugün avluda birkaç yolcu odasının temel izleri kalmıştır. 
YaylalarAksu ilçe merkezine 10 km. mesafede bulunan Sorgun Yaylası ilin en önemli yaylasıdır. Bol su kaynakları bulunan yayla, yazın yöre halkı tarafından son derece ilgi görmektedir. 
Milli ParklarIsparta Milli Parkları Kasnak Meşesi Ormanı Tabiatı Koruma Alanı Isparta Tabiat Anıtları Isparta Tabiat Parkları 
GöllerIsparta İl hudutları içinde olduğu kadar Göller Bölgesi'nin de en önemli göllerinden birisidir. 517 km2 yüzölçümü ile Türkiye'nin 4. büyük gölüdür. Göl iki kısma ayrılmaktadır. Kuzeyde kalan ve daha ufak olan kısmına Hoyran Gölü, güneyde kalan kısmına Eğirdir Gölü adı verilir. Her iki bölüm Hoyran Boğazı ile birbirine bağlanır. Eğirdir İlçesi'nin 30 km. güneyindedir.Bu gölün doğal görünümü çok hoşdir. Çevresi çok zengin bitki örtüsüyle çevrilidir. Yabanî ördekleri ve diğer av hayvanları yaşamaktadır. Bu özelikleri sebebiyle göl ve çevresi Bakanlar Kurulu kararıyla 1970 yılında Milli Park ilân edilmiştir. 
MağaralarIsparta Mağaraları 
Kuş Gözlem AlanıBurdur Gölü Eğirdir Gölü Beykent Gölü 
Sportif AktivitelerIsparta'ya 25 km uzaklıktaki Davraz Dağı bölgenin önemli kayak merkezlerindendir.
Davraz Kayak Merkezi Isparta, Hava sporlarının yapıldığı elverişli alanlara sahiptir.
Yamaç Paraşütü Isparta'da gençlerin faydalanabileceği Orman Bakanlığına ait kamplar mevcuttur. 
Isparta Orman Kampları

Yapay Çiçek

Yapay Çiçek

77,00 ₺ 45,00 ₺
Beyaz Çiçekler

Beyaz Çiçekler

77,00 ₺ 45,00 ₺
Yapay Gerbera

Yapay Gerbera

77,00 ₺ 45,00 ₺
Yapay Zambak

Yapay Zambak

77,00 ₺ 45,00 ₺